Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 625 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Doktorand i Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL)

Högskolan Väst utlyser en doktorandanställning i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, med särskilt fokus på ledning och organisering av digitalt innovationsarbete inom produktionsindustrin (LODIP).

Ämnesbeskrivning
Ämnet Informatik med inriktning mot AIL utgår från studier av teknologi, information och människor. Detta innefattar kunskapsintressen kring design och användning av informations- och kommunikationssystem och är inriktad mot studier av hur digitaliseringen och digital teknik/artefakter förändrar villkoren för lärande, kunskap och samarbete i en arbetslivspraktik. Särskilt fokuseras lärande i relation till förändring och interaktion vid införande och bruk av nya teknologier och system. Informatik med inriktning mot AIL är ett tvärvetenskapligt ämne kopplat till referensvetenskaper såsom organisationsvetenskap, datavenskap, pedagogik, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap och kognitionsvetenskap. Inom Högskolan Västs nya forskning KK-miljö "PRIMUS"  kommer ett nära samarbete och samproduktion med näringslivet och industrin att vara ryggraden i en forskargrupp som nu byggs upp inom industriellt arbetsintegrerat lärande (I-WIL).

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet
Hur kommer framtidens organisering och ledning av en digital innovation inom produktionsindustrin se ut? Alltmer dataintensiva produktionsprocesser, plattformsbaserade informationssystem och uppkopplade enheter kommer att förändra former för ledning och organisering av arbete och lärande på såväl operativ nivå som ledningsnivå inom industrisektorn. Den digitala arbetsplatsen flyttar ut till medarbetare på industrigolvet där uppkopplade enheter samt visuella och digitala representationer av produktionsinformation förändrar villkoren för arbetets utförande. Kunskap om hur vi som människor kan tolka information, samarbete och fatta beslut i sådana situationer blir ovärderlig för en effektiv och lärande organisationsledning inom produktionsindustrin. Exempel på frågeställningar som kan aktualiseras i detta doktorandarbete är:

 • Vad utgör det digitala arbetet och ledarskapet inom produktionsindustrin?
 • Vilka mått och metoder är särskilt väl anpassade för styrning och ledning av en smart industriproduktion?
 • Hur påverkar valet av digitala (IoT) plattformar lärande i och styrning av industriella produktionsprocesser?

Avhandlingsarbetet kommer i stort syfta till att ta fram kunskap om metoder, modeller och stödtekniker för att organisera och leda en alltmer digitaliserad produktionsindustri där komplex information, samarbete och lärande mellan operativa medarbetare och deras ledning står i fokus. Nya mått och styrningsmetoder blir nödvändiga för att kontinuerligt kunna ”mäta och lära”. Människans roll och digitala kompetens i framtidens produktionsindustri kommer särskilt att studeras.

Ämnesområde: Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) 

Arbetsuppgifter:
Forskningsmiljö: Doktorandprojektet kommer att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid Högskolan Västs forskningsmiljö Lärande i och för det nya arbetslivet, Lina. För mer information om forskningsmiljön LINA se: https://www.hv.se/LINA  Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand skall normalt sett i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet informatik på Högskolan Väst.

Behörighetskrav: Se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för forskarutbildningen i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, Dnr 2015/1342 B 25: https://www.hv.se/forskning/till-dig-som-vill-bli-doktorand/arbetsintegrerat-larande/

Bedömningsgrunder: Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt förmåga att kunna omsätta kunskapen i praktiken vid institutionstjänstgöring. Bedömningsgrunder hittas i 3.3 Allmän studieplan för forskarutbildningen i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, Dnr 2015/1342 B 25.

Kvalifikationer: Den sökande skall ha en bakgrund i informatik eller i annat ämne med relevans för informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, som t.ex. någon av referensvetenskaperna (se ämnesbeskrivningen) med tydlig inriktning mot informatikfrågor. Den sökande ska ha goda kunskaper både muntligt och skriftligt i svenska språket.

Varaktighet: En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg. Se www.hv.se, Möt oss, Jobba hos oss.

Ansökan ska bestå av:

 1. ”Idéskiss”: En text omfattande ca 2-4 A4-sidor innehållande en beskrivning av forskningsintresse och dina speciella kvalifikationer för anställningen i fråga.
 2. CV/Meritförteckning
 3. Examensarbete på avancerad nivå
 4. Intyg examen på grund- och avancerad nivå
 5. Rekommendationsbrev och/eller namn på referenspersoner
 6. Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa, t.ex. forskningsrelaterade texter (t.ex. artiklar, rapporter etc.) om sådana finns

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Detta skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2018-10-01.

De underlag som inte kan skickas digitalt ska skickas till:

Högskolan Väst
HR
461 86
Trollhättan

Ange ref.nr: 2018/161

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligen eller enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/161
Kontakt
 • Ulrika Lundh Snis, Docent i Informatik, +4670-386 22 39
 • Thomas Winman, Avdelningschef, +4673-397 50 95, thomas.winman@hv.se
 • Anna Sigridur Islind, Doktorandutskottet vid HV, +4670-555 19 85
Facklig företrädare
 • Magnus Andersson, OFR, +46520-22 31 93
 • Tobias Arvemo, SACO, +46520-22 35 05
Publicerat 2018-06-08
Sista ansökningsdag 2018-10-01

Tillbaka till lediga jobb