Högskolan Väst

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 12 000 studenter och närmare 600 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Institutionen för hälsovetenskap, Högskolan Väst söker nu en Post-doc inom eHälsa inriktning vårdvetenskap

Forskningen för Institutionen för hälsovetenskap är samlad inom den vårdvetenskapliga forskningsmiljön Lärande och vårdande (LOV) för hållbar hälsa. Forskningen handlar om människors hälsa och livsvillkor och om vårdsökande personers samt närståendes upplevelser av hälsa, sjukdom och vård. En del projekt har livslopp i fokus dvs. barn- och ungdomars, vuxnas eller äldres hälsa. Andra projekt studerar hur lidande kan förebyggas och lindras och hur det är att leva med funktionsvariation och sjukdomskonsekvenser. Såväl Personcentrerad vård som normmedvetenhet handlar om alla patienters möjlighet att bli lyssnade till och vad ökad delaktighet och partnerskap innebär samt hur hälsa och sjukdom uttrycks och kommuniceras. Det inbegriper forskning på olika nivåer, från person till organisation och samhällsstrukturer. Flera projekt har en tvärvetenskaplig inriktning.

En inriktning som växer och fokuseras i pågående och planerade forskningsprojekt är digitalisering i vården inklusive E-hälsa. Forskning bedrivs kring lärande och utveckling, såväl studentens, yrkesverksammas, som patienters och närståendes lärande. Hur praktisk och teoretisk kunskap förenas i en sammansatt kompetens studeras inom ramen för olika vårdprofessioners utbildning och arbetsmiljö. Forskningsfrågor riktas mot både det praktiska vårdandet men omfattar också övergripande diskurser gällande vårdandet inom hälso- och sjukvårdsorganisation.

Arbetsuppgifter
Syftet med anställningen är att genomföra forskning och utbildning, såsom:
- Planering av en studie inom eHälsa med inriktning vårdvetenskap som dokumenteras i form av en projektplan
- Genomförande av ovanstående planerad studie
- Presentera studiens resultat vetenskapligt i internationell tidskrift och konferens såväl som i populärvetenskapligt sammanhang
- Att tillsammans med kollegor bidra till utveckling av forskningsmiljön LOV, via seminarier, konferenser och nätverksbyggande med mera

Former för anställning
Anställningen kommer vara uppdelad i 50 % forskning och 50 % undervisning. Undervisningen kommer främst ske inom ämnen relaterade till eHälsa och digitalisering i vården på grund- och avancerad nivå, men det kan även förekomma undervisning på forskarutbildningsnivå.

Kvalifikationer
Behörig att anställas är den som har avlagd doktorsexamen inom ett område relevant för forskning inom eHälsa och vårdvetenskap. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Examen ska vara erhållen senast vid ansökningstillfället. Den sökande ska kunna uppvisa dokumenterad förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt att fullgöra de arbetsuppgifter som anställningen innefattar. Vidare ska den sökande även ha visat dokumenterad pedagogisk skicklighet genom undervisning på grund- och avancerad nivå.

För denna anställning krävs dessutom förmåga att undervisa på svenska. 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund vid anställningen ska graden av sådan dokumenterad skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla enligt följande:
- Särskild vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet inom ett område med relevans för forskning inom eHälsa och vårdvetenskap
- Stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet genom egen undervisning på grund- och avancerad nivå
- Stor vikt läggs vid dokumenterad samverkan med det omgivande samhället, kommunicera egen forskning och att skapa nätverk
- Stor vikt läggs vid administrativ kompetens
- God förmåga att planera, administrera och organisera arbetet
- God förmåga att hantera krav och motgångar


Meriterande är
- Att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit externa forskningsanslag
- Högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 1,5 år och avser heltidstjänstgöring. Anställningsstart är 2018-10-01.

Övrigt
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2018/157 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2018-07-31

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Anställningstart är 2018-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 1
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/157
Kontakt
  • Åse Boman, +46702278076
Facklig företrädare
  • Christina Karlsson, SACO, +46520-22 39 09
  • Hanna Krusell, OFR, +46520-22 34 31
Publicerat 2018-06-07
Sista ansökningsdag 2018-07-31

Tillbaka till lediga jobb