Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 12 000 studenter och närmare 600 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker Universitetslektor i sociologi med inriktning mot arbetsvetenskap

Vid Högskolan Väst ges kurser i sociologi på grundläggande nivå vilka huvudsakligen är inriktade mot arbetslivs- och organisationsfrågor. Förnärvarande sker även ett utvecklingsarbete av ett flexibelt tvärvetenskapligt magisterprogram i arbetsintegrerat lärande med fokus på verksamhetsutveckling, dit bland annat studenter som har avlagt examen i sociologi kommer att ha behörighet att söka.

Vidare finns Personalvetarprogrammet med två olika inriktningar vilka utgörs av arbets- och organisationspsykologi samt pedagogik med inriktning mot arbetsliv och hälsa. Sociologi som ämne har där en framträdande plats inom det arbetsvetenskapliga området särskilt vad avser arbetsliv och organisationsfrågor. Vi behöver nu förstärka kompetensen inom såväl sociologi på grundnivå men även inom personalvetarprogrammens olika inriktningar. Vi söker därför dig med kompetens inom det arbetsvetenskapliga området.

Högskolan ger även fristående kurser i psykologi och pedagogik. Dessutom har vi en forskarutbildning i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande.

Arbetsuppgifter:
- Undervisning, handledning, och kursutveckling, huvudsakligen med inriktning mot kurser i de treåriga personalvetarprogrammen, men också i fristående kurser i sociologi.
- Forsknings- och utvecklingsarbete.
- Skapa uppdragskurser och delta i genomförandet av dessa.
- Delta i institutionens inre arbete och pedagogiska utveckling, att fullgöra de administrativa uppgifter som tillhör en läraranställning.

Behörighetskrav:
- Avlagt doktorsexamen i sociologi
- Visad pedagogiska och forskningsmässiga meriter inom området arbetsvetenskap, särskilt med fokus mot arbetsliv och organisationsfrågor.
- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:
- Förmåga att undervisa på svenska.
- God samarbets- och kommunikativ förmåga.

Meriterande:
- Professionsspecifika erfarenheter av personalarbete.
- Erfarenhet av att söka externa medel.
- Erfarenhet av att leda forskningsprojekt i samarbete mellan Högskola/Universitet och det omgivande samhället.

Bedömningsgrunder:
Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som vill medverka i den fortsatta utvecklingen av i första hand personalvetarprogrammen, men också av ämnet sociologi.  Därutöver som också, aktivt och i samarbete med andra, söker externa medel för forskningsverksamhet med relevans för ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt med betydelse för arbetet vid högskolan.

Övrigt:
Anställningen är tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: www.hv.se/Möt Högskolan Väst/ Arbeta hos oss.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2018/136 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR-avdelningen
461 86 Trollhättan 

Sista ansökningsdag är 2018-09-16

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/136
Kontakt
  • Anna Henriksen, avdelningschef, 0520-22 37 57, mobil: 0721-600187
Facklig företrädare
  • Anna Dåderman, SACO, +4673 901 33 10
  • Sandra Öhrström, OFR, 0520-22 38 24
Publicerat 2018-05-15
Sista ansökningsdag 2018-09-16

Tillbaka till lediga jobb