Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 12 000 studenter och närmare 600 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap med särskilt uppdrag som VFU-ledare

Utbildningsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som utgör den vetenskapliga basen för lärarutbildningen. Ämnet behandlar olika kunskapstraditioner inom utbildning, undervisning och lärande; villkor och förutsättningar för undervisning och lärande liksom organiserandet av undervisning och lärande under olika skeden i livet och i relation till olika kunskaps- och ämnesområden. 

Arbetsuppgifter/ansvar:

 • Ha ett övergripande pedagogiskt samordningsansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen på högskolans lärarprogram
 • Samverka med programansvariga och examinatorer i frågor som gäller VFU på såväl verksamhets- som studentnivå
 • Vara länken till våra huvudmän i strategiska VFU-frågor
 • Arbeta strategiskt beträffande frågor om anskaffning av VFU-platser (inkl. avtal)
 • Ansvara för övergripande intern och extern information/kommunikation av VFU:n på lärarprogrammen på HV
 • Samverka med Forum för Skolutveckling (lärosätets regionala utvecklingscentrum, RUC) i frågor i kompetenshöjande insatser, med avseende på VFU-arbetet på lärarprogrammen
 • Delta i externa (regionala och nationella) nätverk om VFU-relaterade frågor
 • Inom ramen för tjänsten kan också undervisning inom lärarutbildning förekomma.
 • Vidare ingår aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete samt övriga allmänna administrativa uppgifter.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har intresse och erfarenhet av att arbeta med frågor som rör VFU inom lärarutbildning.
Det är önskvärt att du genom öppenhet och dialog kan skapa förtroendefulla relationer med externa samarbetspartners inom skolområdet, men även inom högskolan samt med studenter. Som person behöver du vara initiativrik, ha förmåga att skapa kontakter och kunna bygga relationer som möjliggör samarbete och verksamhetsutveckling tillsammans med externa samarbetspartners inom såväl skolområdet som inom högskolan.

Behörighetskrav:
- Avlagt magisterexamen inom lärarutbildningens områden, i ämne relevant för anställningen
- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år

För denna anställning krävs dessutom: 
- Förmåga att undervisa på svenska 
- God samarbets- och kommunikativ förmåga, både mellan kollegor och studenter/elever

Meriterande är: 
- Egen lärar-, fritidspedagog- eller förskollärarexamen
- Uppvisad erfarenhet av arbete med VFU inom förskola, skola och högskola.
- Erfarenhet av samverkansfrågor

Bedömningsgrunder:
Särskild vikt fästes vid avlagd magisterexamen inom ämnesområdet för anställningen, graden av pedagogisk skicklighet samt förmågan att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Övrigt:
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Anställningen innebär både undervisning och arbete som vfu-ledare.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: http://www.hv.se / Möt Högskolan Väst / Arbeta hos oss.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2018/128 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag: 2018-05-27

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100 %
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/128
Kontakt
 • Helena Nilsdotter Brown, avdelningschef, 0520-22 37 91, helena.nilsdotter-brown@hv.se
Facklig företrädare
 • Anna Dåderman, SACO, 0520-22 38 44
 • Sandra Öhrström, OFR/ST, 0520-22 38 24
Publicerat 2018-05-07
Sista ansökningsdag 2018-05-27

Tillbaka till lediga jobb