Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 12 000 studenter och närmare 600 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Universitetslektor/adjunkt i samhällsbyggnadsteknik

Lantmäteriteknik är ett tvärvetenskapligt ämne som sträcker sig över samhällsplanering, ekonomi, juridik och teknik. Fastigheten är ett centralt begrepp där fastighet avser både byggnader och mark.

I lärarlaget kring lantmäteriingenjörsprogrammet, som utgörs av anställda med stor erfarenhet av praktisk tillämpning, akademi och forskning, har vi ambitionen att integrera kurser, moment och teman i utbildningen. Vi och studenterna arbetar framförallt med verklighetsbaserat material inom planering, plangenomförande, fastighetsbildning och värdering. Inom ämnesområdet lantmäteriteknik behandlas även GIS och mätning, som även det integreras i undervisningen.

Till lantmäteriingenjörsprogrammet söker vi nu en universitetslektor/adjunkt inom samhällsbyggnadsteknik. Som anställd hos oss strävar du efter att bidra till en vidareutveckling av såväl programmet som dig själv, tillsammans med oss andra i lärarlaget. Du har ett stort pedagogiskt intresse och brinner för att undervisa. Vidare har du ett helhetsperspektiv och vill bidra till många delar av kursutbudet.

Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar både undervisning och studenthandledning. Dessutom ingår medverkan i högskolans förändringsarbete, utvecklingen av högskolans verksamhet, kontakter med det omgivande samhället, samt administrativa arbetsuppgifter. Kompetensutveckling ingår i anställngen, enligt gällande arbetstidsavtal. Tid för egen forskning kan komma i fråga för sökande med doktorsexamen. Den sökande förväntas att aktivt arbeta med ansökningar för att erhållaexterna forskningsmedel.

Behörighetskrav:

För anställning som universitetslektor krävs:

  • Avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom relevant ämnesområde.
  • Visad pedagogisk skicklighet.

För anställning som universitetsadjunkt krävs:

  • Avlagd examen på avancerad nivå eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom relevant ämnesområde.
  • Visad pedagogisk skicklighet.

God samarbetsförmåga, samt god förmåga att uttrycka sig på svenska i både tal och skrift är ett krav för anställningen. Andra viktiga förutsättningar är att du är ansvarskännande och drivande i ditt arbete.

Bedömningsgrunder:

Särskild vikt fästes vid graden av vetenskaplig skicklighet, graden av pedagogisk skicklighet, samt förmågan att utveckla utbildningsverksamheten i samverkan med kollegor ochdet omgivande samhället. Vid bedömningen av skickligheten skall anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivningoch arbetsuppgifter beaktas.  

Övrigt:

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, arbetsprov, provföreläsningar och referenstagning. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper inom ett år från anställningstillfället.

Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: www.hv.se/Möt Högskolan Väst/Arbeta hos oss.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2018/125 och skickas i två exemplar.

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR-avdelningen
461 86 Trollhättan

Den sökande måste vara beredd att tillhandahålla ansökningshandlingar i ytterligare ett exemplar för sakkunniggranskning.

Sista ansökningsdag är 2018-05-17.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/125
Kontakt
  • Åsa Axgärde, avdelningschef, 0520-22 34 26
Facklig företrädare
  • Stig Johansson, SACO, 0520-22 32 12
  • Jarmo Uusitalo, OFR, 0520-22 35 82
Publicerat 2018-05-03
Sista ansökningsdag 2018-05-17

Tillbaka till lediga jobb