Högskolan Väst, Institutionen för Hälsovetenskap

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 12 000 studenter och närmare 600 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker Universitetsadjunkt i vårdvetenskap inriktning vård av äldre

Vårdvetenskap studerar människan i relation till hälsa och ohälsa, aktiviteter för att främja hälsa, vårdande i samband med ohälsa samt frågor kring organisation, ledarskap och utbildning relaterat till vårdande. Den aktuella anställningen anknyter till kunskap och kompetens inom vårdvetenskap som är relevant för sjuksköterskans allmänna kompetensområde samt kunnande inom vård av äldre (geriatrisk vård).

Arbetsuppgifter:
Anställningen omfattar i första hand teoretisk och klinisk undervisning samt kursansvar och handledning inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen och fristående kurser vid Institutionen för hälsovetenskap. Undervisning kan även förekomma i övriga ämnen inom sjuksköterskans kompetensområden. I anställningen som universitetsadjunkt ingår att medverka i forsknings- och utvecklingsarbeten och att handha administrativa arbetsuppgifter.

Behörighetskrav:
- Sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeexamen
- Magisterexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad eller närliggande ämnesområde med fokus på vård av äldre
- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:
- förmåga att undervisa på svenska
- god samarbets- och kommunikativ förmåga

Meriterande är:
- väl vitsordad undervisningserfarenhet inom högre utbildning
- erfarenhet av att undervisa på engelska
- dokumenterad kunskap och/eller erfarenhet inom områden som nutrition, inkontinens och sårvård
- publicerad forskning
- erfarenhet av att använda digitala verktyg

Bedömningsgrunder:
Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. 

Övrigt:
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: www.hv.se/Möt Högskolan Väst/Arbeta hos oss.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2018/109 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR-avdelningen
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2018-04-29

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/109
Kontakt
  • Agneta Hjelm Persäng, 0520-223975
Facklig företrädare
  • Jarmo Uusitalo, OFR, 0520-223582
  • Christina Karlsson, SACO, 0520-223909
Publicerat 2018-04-04
Sista ansökningsdag 2018-04-29

Tillbaka till lediga jobb