Högskolan Väst, Institutionen för Hälsovetenskap

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 12 000 studenter och närmare 600 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker Universitetslektor i vårdvetenskap inriktning vård av äldre

Vårdvetenskap studerar människan i relation till hälsa och ohälsa, aktiviteter för att främja hälsa, vårdande i samband med ohälsa samt frågor kring organisation, ledarskap och utbildning relaterat till vårdande. Den aktuella anställningen anknyter till kunskap och kompetens inom vårdvetenskap som är relevant för sjuksköterskans och specialistsjuksköterskans kompetensområden, samt till kunnande och forskning inom vård av äldre (geriatrisk omvårdnad).

Arbetsuppgifter:
Anställningen omfattar i första hand undervisning samt kursansvar och handledning inom program och kurser på grund och avancerad nivå vid Institutionen för hälsovetenskap. I arbetet som universitetslektor ingår att initiera och bedriva forskning inom institutionens forskningsprofil och att handha administrativa arbetsuppgifter.

Behörighetskrav:
- Sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeexamen
- Avlagt doktorsexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad eller närliggande ämnesområde med fokus på vård av äldre
- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:
- Förmåga att undervisa på svenska.
- God samarbetsförmåga.

Meriterande är:
- väl vitsordad undervisningserfarenhet inom högre utbildning
- att ha sökt medel för och publicerat forskning
- erfarenhet av nationella och internationella forskningsnätverk
- erfarenhet av att undervisa på engelska
- erfarenhet från diabetesvård

Bedömningsgrunder:
Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, samt förmågan att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Övrigt:
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: www.hv.se/Möt Högskolan Väst/Arbeta hos oss.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2018/107 och skickas i två exemplar.

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR-avdelningen
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2018-04-29

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/107
Kontakt
  • Britt Hedman Ahlström, 0520-223919
Facklig företrädare
  • Jarmo Uusitalo, OFR, 0520-223582
  • Christina Karlsson, SACO, 0520-223909
Publicerat 2018-04-04
Sista ansökningsdag 2018-04-29

Tillbaka till lediga jobb