Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle

Samverkan är integrerad i Högskolan Västs utbildning och forskning och realiseras genom profilen Arbetsintegrerat lärande, AIL. Genom AIL bearbetas och förädlas kunskap i samverkan med omvärlden. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Forskarutbildningsrättigheterna i produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande ger uttryck för den vetenskapliga höjden i högskolans profil. Utöver högskolans tre prioriterade forskningsmiljöer – Produktionsteknik, Lärande i och för det nya arbetslivet samt Barn-och ungdomsvetenskap – bedrivs forskning också inom ett flertal andra områden. Högskolan Väst har ett högt söktryck, en bred rekrytering och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 12 000 studenter och närmare 600 anställda.

Högskolan Väst söker universitetsadjunkt i pedagogik

Ämnesområdet pedagogik vid Högskolan Väst omfattar i huvudsak pedagogik som vetenskaplig disciplin och bör betraktas som en sammanfattande benämning för en rad olika studier och teorier som handlar om påverkans- och förändringsprocesser. Processerna kan studeras utifrån individ-, grupp-, organisations- och/eller samhällsnivå. Kunskapsbildningen utgår från de processer genom vilka människan formar eller formas, förändrar och förändras i olika sociala och kulturella kontexter. 

Arbetsuppgifter:

- Undervisning, handledning, och kursutveckling, huvudsakligen på våra lärarprogram, men också på fristående kurser som bland annat ges på distans.
- Planering och genomförande av uppdragsutbildningar
- Deltagande i institutionens inre arbete och pedagogiska utveckling, att fullgöra de administrativa uppgifter som tillhör en läraranställning.

Behörighetskrav:
- Avlagt magisterexamen i pedagogik
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
- Visad pedagogisk skicklighet
- Lärarexamen

För denna anställning krävs dessutom:

- Förmåga att undervisa på svenska.
- Erfarenhet av att undervisa på högskola.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder:

Särskild vikt fästes vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt förmågan att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Vidare läggs även särskild vikt vid undervisningserfarenhet från lärarutbildningen och distansundervisning. Meriterande är dessutom kunskap om vuxnas lärande och interkulturellt perspektiv.

Övrigt:
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från anställningstillfället.

Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: http://www.hv.se / Möt Högskolan Väst / Arbeta hos oss.

De underlag som inte kan skickas digitalt ska märkas med referensnummer R 2018/41 och skickas i ett exemplar till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2018-02-19

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligen eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/41
Kontakt
  • Sevtap Gurdal, 0520-223782
Facklig företrädare
  • Anna Dåderman, SACO, 0520-22 38 44
  • Sandra Öhrström, OFR/ST, 0520-22 38 24
Publicerat 2018-02-06
Sista ansökningsdag 2018-02-19

Tillbaka till lediga jobb