Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 12 000 studenter och närmare 600 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker en biträdande universitetslektor inom automation med inriktning mot optimering

Forskningsmiljön Produktionsteknik Väst arbetar med utveckling av produktionsprocesser i tillverkningsindustrin. Fokusområden är termisk sprutning, svetsning, skärande bearbetning och flexibel industriell automation. Omkring 70 forskare vid Högskolan Väst bedriver sin forskning inom den vitala forskningsmiljön Produktionsteknik Väst. Utmärkande för Produktionsteknik Väst är forskarnas nära samarbete med industrin. Gruppen finns på Produktionstekniskt Centrum, PTC, som drivs gemensamt av Innovatum Teknikpark, GKN Aerospace och Högskolan Väst. I Produktionstekniskt Centrums lokaler finns ett mycket välutrustat verkstadstekniskt laboratorium som forskarna och deras samarbetspartners använder. Produktionsteknik Väst har också ett livligt internationellt samarbete och många utländska medarbetare.

Optimering av automatiserad produktion är en viktig del av produktionsteknik för att säkerställa hög produktivitet med rätt kvalitet. Högskolan Väst bedriver sedan flera år framgångsrik forskning inom området industriell automation. Inriktningen på forskningen är i huvudsakligen att använda modellbaserade metoder för att konfigurera, programmera och optimera industriell produktion.

Arbetsuppgifter
Syftet med anställningen är att bedriva egen forskning inom automation med avseende på bl.a. optimering. Anställningen innebär även att bedriva forskning inom pågående projekt inom automationsområdet med inriktning mot flexibel automation och optimering. Syftet är att ta fram nya metoder för flexibel automation. Arbetet har stark industriell koppling där praktiska försök utvärderas med hjälp av demonstratorer.

Anställningen innebär att driva högskolans åtagande inom området automation med inriktning mot optimering, genomföra experimentella undersökningar med tillhörande analys som skall ligga till grund för publikationer i internationella tidskrifter, samt rapportera resultat till projekten. Vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskningen är att bygga avancerade datormodeller, programmera olika scenarion, planlägga och genomföra experiment, utvärdera dessa med olika metoder, skriva rapporter, tidskriftsartiklar och presentera resultaten vid projektmöten och konferenser. En viktig arbetsuppgift är att delta i handledning av doktorander, samt att medverka i framtagandet av nya forskningsansökningar, med målsättning att erhålla ett lektorat inom automation. Arbetet kommer att till största delen utföras på Produktionstekniskt Centrum.

Inom området produktionsteknik bedriver institutionen för ingenjörsvetenskap forskning samt utbildning på grund-, master- och forskarnivå. Forskningen är till största del externfinansierad och består av ett antal projekt, finansierade av till exempel Vinnova och KK-stiftelsen. Vid sidan av forskningen så är andra viktiga arbetsuppgifter medverkan i högskolans och institutionens utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning av studenter i olika kurser.

Behörighetskrav  
Avlagd doktorsexamen inom produktionsteknik med inriktning mot automation eller annat närliggande ämnesområde i relation till anställningens inriktning, alternativt motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller nått motsvarande vetenskaplig kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. 

God samarbetsförmåga är ett krav för anställningen. Förmåga att undervisa på engelska är ett krav och förmåga att undervisa på svenska är meriterande.   

Bedömningsgrunder
Vid anställning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. Därutöver skall graden av administrativ skicklighet bedömas, samt förmåga att ansvara för och genomföra undervisning i befintligt masterprogram ”Robotik och Automation”, samt inom forskarutbildning med hänsyn till det aktuella ämnet. Vidare skall graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet vid högskolan beaktas, samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

 Meriterande för anställningen är:

  • Dokumenterad undervisning i kursmoment som finns inom masterprogrammet ”Robotik och Automation”, så som optimering, automatisering, AI, programmering och simulering.
  • Forskning inom automation som kan kopplas till någon tillverkningsprocess som utförs genom automation.

Villkor  
Anställningen är tidsbegränsad i fyra år. 

En biträdande lektor som är anställd enligt HF 12 a § vid en högskola ska efter ansökan befordras till lektor vid den högskolan, om han eller hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som högskolan har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.

Övrigt  
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, referenstagning och provföreläsning. 

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: http://www.hv.se/Om högskolan/Lediga anställningar.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2018/3 och skickas i två exemplar.

Ansökan ställs till: 

Högskolan Väst 
Personalavdelningen 
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2018-02-28. 

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/3
Kontakt
  • Gunnar Bolmsjö, avdelningschef, 0520 223289
Facklig företrädare
  • Elise Glimsten, OFR, 0520-22 32 55
  • Stig Johansson, SACO, 0520-22 32 12
Publicerat 2018-02-07
Sista ansökningsdag 2018-02-28

Tillbaka till lediga jobb