Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle

Högskolan Väst och institutionen för individ och samhälle ledigförklarar härmed ett uppdrag som avdelningschef. Den sökta avdelningschefen kommer att ansvara för uppdragsverksamheten inom ämnet svenska som andraspråk, samt ha ett institutionsövergripande ansvar för samverkansfrågor (Forum för välfärd och Forum för skolutveckling), samt lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Arbetet sker parallellt med två andra avdelningschefer inom avdelningen utbildningsvetenskap och språk.

Uppdraget omfattar 100 % där arbetsledning av avdelningen omfattar minst 40 %. Resterande 60 % kan omfatta undervisning, forskning eller andra institutionsövergripande uppdrag. Avdelningschefen ingår i institutionens ledningsgrupp där ett övergripande ansvar för institutionen ingår. Avdelningschefen har under prefekten verksamhets- och personalansvar innefattande verksamhetsutveckling, arbetsledning, tjänstefördelning, kompetensförsörjning etc. samt strategiskt arbete med utveckling av forskning och utbildning. Avdelningschefen förväntas även ta ett aktivt ansvar i institutionens och högskolans förbättrings- och utvecklingsarbete.

Kvalifikationer: Du behöver vara intresserad av att arbeta strategiskt och processinriktat med utvecklingsfrågor. Samarbete och samverkan internt och externt är betydelsefullt för institutionen och det är därför önskvärt att du genom öppenhet och dialog kan skapa förtroendefulla relationer med medarbetare, högskolans chefer, studenter samt externa samarbetspartners. Ditt chefskap ska präglas av engagemang både för verksamhetens frågor och för dina medarbetares utveckling och arbetsmiljö. Du bör ha hög arbetskapacitet, men också förmåga att avgränsa och prioritera. Det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet av ledarskap.

Tillträde: enligt överenskommelse.

Varaktighet: 18 månader, med möjlighet till förlängning.

Behörig att söka är den som har en tillsvidareanställning som lärare vid Högskolan Väst.

Bedömningsgrunder: Särskild vikt fästes vid god kunskap om utbildningens villkor och förutsättningar. Av särskild vikt är också god ledarförmåga och kunskap om samverkansfrågor.

Upplysningar:
För mer information kontakta prefekt Lena Sjöberg 0520-22 37 24, 0721-600116.

Fackliga representanter:
Anna Dåderman, SACO 0520 - 22 38 44
Sandra Öhrström, ST-OFR 0520 - 22 38 24
 
Ansökan senast 2018-01-19

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/283
Publicerat 2017-12-21
Sista ansökningsdag 2018-01-19

Tillbaka till lediga jobb