Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 12 000 studenter och närmare 600 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi söker nu en post doc inom produktionsteknik med inriktning mot akustiska tekniker som kommer att arbeta med utveckling av metoder för oförstörande provning och utvärdering av komponenter tillverkade med additiv tillverkning.

Forskningsmiljön Produktionsteknik Väst arbetar med utveckling av produktionsprocesser i tillverkningsindustrin. Fokusområden är termisk sprutning, svetsning, skärande bearbetning och flexibel industriell automation. Omkring 70 forskare vid Högskolan Väst bedriver sin forskning inom den vitala forskningsmiljön Produktionsteknik Väst. Utmärkande för Produktionsteknik Väst är forskarnas nära samarbete med industrin. Gruppen finns på Produktionstekniskt Centrum, PTC, som drivs gemensamt av Innovatum Teknikpark, GKN Aerospace och Högskolan Väst. I Produktionstekniskt Centrums lokaler finns ett mycket välutrustat verkstadstekniskt laboratorium som forskarna och deras samarbetspartners använder. Produktionsteknik Väst har också ett livligt internationellt samarbete och många utländska medarbetare.

Arbetsuppgifter
Syftet med tjänsten är primärt att genomföra forskning, så som:

- Planering av experiment; här ingår t.ex. planering och val av provgeometrier för att därigenom styra och undersöka tänkbara provningstekniker.
- Numerisk och analytisk simulering av vågutbredning och strukturella resonansfenomen i solida strukturer.
- Praktiska experiment och insamling av mätdata.
- Signalbehandling och post-processinger av mätdata med MATLAB.
- Resultatredovisning i form av artikelförfattande.
- Undervisning kommer även att ingå inom grundutbildning och masterutbildning i mekanik och finita element analys.

Kvalifikationer
Avlagd doktorsexamen inom oförstörande provning eller annat närliggande ämnesområde i relation till anställningens inriktning. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

För denna anställning krävs/önskas dessutom: 

Inom projektet kan akustiska tekniker opererande inom ett brett frekvensområde (våglängdsområde) komma att utnyttjas. Det är därför viktigt att den sökande, utöver kunskap om ultraljudsprovning, dessutom har god kunskap om mekaniska vibrationer inom strukturanalys, modalanalys och resonansfenomen, såväl som guided waves och lamb waves. Kännedom om icke-linjära materialmodeller och dess applikationer inom såväl numerisk icke-linjär modellering som praktiska resonans mätningar är meriterande. Tidigare erfarenhet från arbete med akustisk oförstörande provning av komponenter från additiv tillverkning är meriterande.

Forskningen syftar både till att utvärdera befintliga tekniker, men även till att utveckla nya verktyg för oförstörande provning inom additiv tillverkning. Det arbetet innefattar utveckling och implementering av tekniker för modellering såväl som post-processering. Därför är dokumenterat god kunskap om programmering i MATLAB önskvärt. Tidigare erfarenhet av kommersiella finita element program, så som Abaqus och Comsol är också meriterande. Vidare krävs även dokumenterad förmåga att självständigt planera och utföra experiment. Praktiska experiment kommer att ske i nära samverkan med andra forskargrupper och med industrin; god samarbetsförmåga och en prestigelös attityd är därför en förutsättning.

Förmåga att undervisa på svenska och engelska är ett krav för anställningen eftersom undervisningen inom grundutbildningen ges på svenska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund vid anställningen ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla.

Som allmän bedömningsgrund gäller att du har god samarbetsförmåga.

I övrigt gäller det som anges under ”kvalifikationer” ovan.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad i två år och avser heltidstjänstgöring.

Övrigt
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, referenstagning och provföreläsning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: http://www.hv.se/Om högskolan/Lediga anställningar.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2017/208 och skickas i två exemplar.

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst Personalavdelningen 461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2017-10-17.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/208
Kontakt
  • Gunnar Bolmsjö, avdelningschef, 0520 223289
Facklig företrädare
  • Stig Johansson, SACO, 0520-22 32 12
  • Elise Glimsten, OFR, 0520-22 32 55
Publicerat 2017-10-03
Sista ansökningsdag 2017-10-17

Tillbaka till lediga jobb