Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 12 000 studenter och närmare 600 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker två Universitetslektorer i utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som utgör den vetenskapliga basen för lärarutbildningen. Ämnet behandlar olika kunskapstraditioner inom utbildning, undervisning och lärande; villkor och förutsättningar för undervisning och lärande liksom organiserandet av undervisning och lärande under olika skeden i livet och i relation till olika kunskaps- och ämnesområden. De aktuella anställningarna har fokus på undervisning och lärande inom företrädesvis Förskollärarprogrammet alternativt Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem.

Arbetsuppgifter:
I anställningen ingår undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå i huvudsak inom kurser på Förskollärarprogrammet alternativt Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem, men undervisningsinsatser kan också förekomma inom övriga lärarprogrammen. Arbetet kan även inbegripa didaktiska insatser under lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning samt externa utbildningsinsatser. Gemensamt planeringsarbete ingår i anställningen, forskning och att medverka i uppbyggnaden av en forskningsmiljö är också en viktig del av arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav:
- Avlagt doktorsexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller närliggande ämnesområde
- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:
- Förmåga att undervisa på svenska
- God samarbetsförmåga

Bedömningsgrunder: Särskild vikt fästes vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt förmågan att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Meriterande är:
-
egen lärarutbildning/fritidspedagogutbildning/förskollärarutbildning
- väl vitsordad undervisningserfarenhet inom högre utbildning
- gedigen och väldokumenterad erfarenhet av forskning inom något av områdena

Övrigt:
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: http://www.hv.se / Möt Högskolan Väst / Arbeta hos oss.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2018/94 och skickas i två exemplar.

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
Personalavdelningen
461 86 Trollhättan 

Sista ansökningsdag är 2018-04-30

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/94
Kontakt
  • Johanna Larsson, +46739013332
Facklig företrädare
  • Sandra Öhrström, OFR, 0520-22 38 24
  • Anna Dåderman, SACO, +4673 901 33 10
Publicerat 2018-03-16
Sista ansökningsdag 2018-04-30

Return to job vacancies